Vi trenger bilder av båtene vi bygger! Har du bilder som viser hele, eller deler av båtene, se meny "Kontakt oss"! We need pictures of the ships/boats we build. If you have pictures of the ship or details that you can share with us, you'll find the emails under menu item "contacts"!