HMS Hood

NAVN:_______________
(name)
REDERI:__________
(operator)
FLAGG:
(flag)
STREKNING:_________
(operationarea)
FRA:___
(from)
TIL:___
(to)
HMS Hood  22.08.1918  24.05.1941
BYGGEÅR (buildt):
1918
VERFT (yard):
John Brown & Company, Clydebank
BYGGNR (build no):
     295
IDENTIFISERING (identities):
IMO
MMSI
KJENNETEGN (callsign):
HOVEDDIMENSJONER (dimensions):
LENGDE o.a (length)   262,3 m
BREDDE (width)   31,7 m
DYBDE (depth)   10,1 m
DEPL (depl)   48.360 t
BRT  
KAPASITETER (capacities):
MANNSKAP. (crew)  1200 i fredstid (peace)
1477 i krigstid (war)
KNOP (knots) 31
HOVEDMOTOR (main engine)  4 Brown-Curtissturbiner gav 144 000 hk fordelt på 4 propeller
REKKEVIDDE (distance)  5332 nmil ved 20 knop
BESTYKNING ( )   8 x 38cm, 12 x 14cm, 8 x 10,2cm 4 torpedorør
PANSRING (  )   side: inntil 303mm, dekk: inntil 51mm, tårn: inntil 381mm