Prinz Eugen


NAVN:_______________
(name)
REDERI:__________
(operator)
FLAGG:
(flag)
STREKNING:_________
(operationarea)
FRA:___
(from)
TIL:___
(to)
Prinz Eugen  06.02.1937  1946
BYGGEÅR (buildt):
1937
VERFT (yard):
Blohm und Voss, Hamburg
BYGGNR (build no):
 
IDENTIFISERING (identities):
IMO
MMSI
KJENNETEGN (callsign):
HOVEDDIMENSJONER (dimensions):
LENGDE o.a (length)   205,5 m
BREDDE (width)   21,3 m
DYBDE (depth)   7,7 m
DEPL (depl)   16.974 t
BRT  
KAPASITETER (capacities):
MANNSKAP. (crew)   1.600
KNOP (knots)  32,5
HOVEDMOTOR (main engine)  3 dampturbiner ga 132 000 hk fordelt på 3 propeller
REKKEVIDDE (range)  6100 nmil ved 15knop
BESTYKNING (  )    8 x 20,3 cm, 60 C34 (4×2)
12 x 10,5 cm, 65 C33 (6×2)
12 x 3,7 cm, 83 C34 (6×2)
8 x 2,0 cm C30
12 x 53,3 cm torpedorør
FLY (aeroplanes)  3 Arado Ar 196A-3      KATAPULT
HOVEDMOTOR (main engine)  3 dampturbiner ga 132 000 hk fordelt på 3 propeller
PANSRING (armoring)   maks 105 mm